7.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Haliny Ścieglur z mężem i Moniką oraz Haliny Mazur z synami
18.00 Za śp. Tadeusza Karpińskiego w 9 r. śm., Rodziców Karpińskich oraz synową Halinę Karpińską