7.00 Za śp. Jadwigę Ławicką /popog./
17.00 Za śp. Bożenę Kawczyńską-Morozow /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Jerzego Pałka i Stanisława Pałka oraz Rodziców Ninę i Sergiusza Usolenko
18.00 Za śp. Tadeusza Brodowskiego w 2 r. śm.