7:00 + Andrzeja Cichockiego (pog. 13/18)
7:00 za dusze w czyśćcu cierpiące
17:00 za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 + Edmunda Kamińskiego (greg.)
18:00 + Jerzego Pałkę (ur.)