7:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (7 greg.)
17:00 w intencji Panu Bogu wiadomej
17:00 + Wacława Szczutowskiego (7 greg.)
18:00 + Sylwestra Pingielskiego (pog.)
18:00 + Jadwigę Kominek (pog.)
18:00 + zmarłych członków Legionu Maryi