7.00 Za śp. Stanisława Miturę /popog./
12.30 Chrzty: Michalina, Lena Alina
17.00 Za śp. Teresę i Lecha Sieradzkich i zmarłych z ich rodzin
18.00 Za śp. Józefa Adamiaka w 23 r. śm.
18.00 Za śp. męża Adama Kasprzyka w 5 r. śm.