7:00 + Wiesława Sałackiego (pog.)
7:00 + Jana Krysteckiego (pog.)
17:00 + Wacława Szczutowskiego (29 greg.)
18:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (29 greg.)
18:00 dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę M. Bożej dla Rafała Brzezińskiego (80 urodz.)