7:00 + Anielę i Zygmunta Szymankiewicz
7:00 + Marka Nowaka (2 pog)
18:00 + Tadeusza Andrzejczyka w 18 r. śm.