7:00 o łaski potrzebne do zbawienia dla Elżbiety
18:00 + Elżbietę Kowalską (5 r. śm.)