7.00 Za śp. Krystynę Reszka /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Rodziców Stanisławę i Kazimierza Kędzierskich i Mirosława Króla