7:00 Lecha Kikolskiego (6 greg.)
18:00 + Mirosława Pietrowicza w 2 r.śm.