7:00 + Marię Stefańską (pog.)
18:00 + Wiesława Pikulskiego (5 r. śm.)