7:00 + Matyldę Cichocką (greg.)
7:00 + Tadeusza Karwowskiego
7:00 + Janinę Korzeniewską (pog. 3/12)
7:00 + Danielę Bednarek (pog. 2/7)
18:00 o Boże błog. dla Bartka z okazji urodzin w podziękowaniu za dar potomstwa