7:00 + Jadwigę Kominek (pog)
7:00 + Stanisława Cichockiego ( 1 pog.)
7:00 + Krzysztofa Jasińskiego (21 greg.)
17:00 + Antoniego Kujawskiego (pog.)
18:00 + Elżbietę Jałocha (pog.)
18:00 + Stanisława Pietrzaka (pog.)