7:00 + Krystynę Szponar (16 greg.)
7:00 + Danutę Więcek (pog.)
17:00 + Romana Mioduskiego (13 r. śm.)
17:00 + Joannę Sztreker
18:00 + Łukasza Warczakowskiego (14 r. śm.)
18:00 + Jana Keklak (26 greg.)