7.00 Za śp. Teresę Filińską /popog./
17.00 Za śp. Rodziców Jadwigę i Józefa Kałamajskich oraz dziadków Kałamajskich i Studniaków
18.00 Za śp. Ewę Dymek /popog./
18.00 Za śp. Zofię Grabarczyk /popog./