7:00 + Ryszarda Kazimierczaka (28 greg.)
17:00 + Teresę Urbaczewską (pog.)
18:00 + Krystynę Reszka (4 r. śm.)
18:00 + Marię Kędzierską (pog.)