7.00 Za śp. Marka Dziergowskiego /pog./
17.00 O Boże błogosławieństwo i łaskę nawrócenia dla męża
18.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 23
18.00 Za śp. Ericha Klausa Kutza /pog./