7:00 + Elżbietę Lewandowską (pog.)
17:00 + Bogumiłę Świderską (pog.)
18:00 + Wiesława Kicińskiego (pog.)
18:00 + Melchiora Nasielskiego (pog.)