7:00 + Matyldę Cichocką (greg.)
7:00 + Reginę Wójcik (3 r.śm.)
7:00 + Agnieszkę Koperską (1 r.śm.)
7:00 + Barbarę Obrębską (pog. 3/15)
18:00 + Danutę Chmielewską (4 r.śm.), Henryka Chmielewskiego