7:00 + Wiesława Jarzyńskiego (pog. 12/20)
18:00 + Mirosława Kopciejewskiego