7:00 + Ryszardę Sak (26 greg.)
7:00 + Tadeusza Fijołek
17:00 + Halinę Gołębiowską (28 greg.)
17:00 + Teresę Kamińską (28 greg.)
18:00 + Jadwigę Brześcińską (pog.)
18:00 + Jerzego Pietrzaka (10 r. sm.)