7:00 + Kazimierza Jasińskiego (pog.)
17:00 + Zbigniewa Poddenka (pog.)
18:00 + Zenona i rodziców Brzezińskich w 10 r.śm. Karoliny
18:00 + Marię Kędzierską (pog.)