7:00 + Zbyszka Falkowskiego (pog.)
7:00 + Grzegorza Suchodolskiego (18 greg.)
17:00 + Annę Sosnowską (pog.)
17:00 + Władysława Oniszko (pog.)
18:00 + Zenona i rodziców Brzezińskich
18:00 + Jana Rutkowskiego (19 greg.)