7.00 Za śp. Jana Chęcińskiego /popog./
17.00 Za śp. Joannę Sztreker
18.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /greg. 2/
18.00 Za śp. Adama Żółtowskiego /1 popogrzebowa/