7.00 Za śp. Piotra Kęsy /imieninowa/
7.00 Za śp. Mariannę i Jana Guja
17.00 Za śp. Joannę Sztreker w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Piotra Karwowskiego /im./
18.00 Za śp. Piotra Supłacz /im./