7.00 Za śp. Jerzego Zabielskiego /popog./
17.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla męża i dzieci pani Chruściel
18.00 Za śp. Tadeusza Brodowskiego
18.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /greg. 28/
18.00 Za śp. Grzegorza Kowalczyka
18.00 Za śp. Jerzego Krzemińskiego w 7 r. śm.