7:00 + Lecha Kikolskiego (12 greg.)
18:00 + R-ców Helenę i Dominika Pilarskich