8:00 + Danutę i Feliksa Piegat
9:30 + Iwonę Sulińską (25 greg.)
9:30 za dusze w czyśćcu cierpiące
11:00 + Irenę Kicińską, Tadeusza Borek, Pawła i Irenę Kicińskich oraz Wiesława Szypulskiego
11:00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ewy i Karoliny i ich rodzin
12:30 + Tadeusza Kobiereckiego, Adama i Walentynę Papierowskich
15:00 + Łucję i Jarosława Jagodzińskich i brata Krzysztofa
16:00 + r-ców Edmunda i Eleonorę Grzelak
18:00 Grażynę Przybylską-Wendt (pog.)