8:00 + r-ców Stefana i Janinę Korycińskich
9:30 + Radosława Nisztora
9:30 + Mirosława Olszewskiego (20 r. śm.), r-ców Marciniaków i Olszewskich
11:00 + Irenę Kicińską, Tadeusza Borek
11:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (20 greg.)
12:30 w intencji parafian
16:00 + Jana Śmigielskiego (5 r. śm.)
18:00 + Feliksa Jaworskiego (26 r. śm.)
20:00 + Wacława Szczutowskiego (20 greg.)