8.00 Za śp. Elżbietę Drozdowską /popog./
9.30 Za śp. Pawła Strześniewskiego i Zofię Fabisiak
11.00 W intencji Parafian
18.00 Za śp. Mariana Baraniaka /greg. 20/