8:00 + Kazimierza Pilarskiego (pog.)
8:00 + Ewę Grzybowską (11 greg.)
9:30 + Jana Keklak (1 greg.)
9:30 + zmarłych z rodziny Biernackich
11:00 w intencji parafian
18:00 + Aleksandrę Maliszewską (4 greg.)
18:00 + Józefę i Włodzimierza Kulińskich