7.00 Za śp. Mariana Borowskiego /greg. 26/
7.00 Za śp. Ryszardę Sak /1 popog./
17.00 Za śp. Elżbietę Kowalską
18.00 Za śp. Adelę Sacharczuk
18.00 Za śp. Alinę i Eugeniusza Reich