7:00 + Macieja Wojciechowskiego (pog.)
17:00 + Janinę i Stefana Dorobków, Krzysztofa i Stefana Matyńka, d-ków Dorobków i Zalewskich
18:00 + Adelę i Kazimierza Sacharczuk
18:00 + Alinę i Eugeniusza Rejch
18:00 + Jana Graczykowskiego (pog.)