7:00 + Elżbietę Piątkiewicz (pog. 6/7)
17:00 + Jolantę Waśniewską, rodziców Sitkowskich, Waśniewskich, Rafała Dąbrowskiego
18:00 + Mirosława Kopciejewskiego
18:00 + Andrzeja Durzyńskiego (pog. 22/26)