7.00 Za śp. Jana Ciałkowskiego /greg. 8/
17.00 Za śp. Lecha Sieradzkiego
18.00 Za śp. Józefa Maliszewskiego /10 r. śm./ i zmarłych z rodziny Szałkowskich i Maliszewskich
18.00 Za śp. Stanisława Fryc w 20 r. śm.