8:00 + Barbarę i Antoniego Łabińskich, Janinę i Kazimierza Bartosiaków
8:00 + Roberta Wochowskiego (pog. 3/30)
9:30 + Kazimierę, Kazimierza, Tadeusza Dworczyków, Janinę Piekarską
9:30 + Ryszarda Nieszczerego (pog. 9/10)
11:00 o Boże błog. i potrzebne łaski dla Ewy i Pawła Wiśniewskich z okazji 50 rocznicy urodzin
11:00 w intencji pielgrzymów na Jasną Górę Ruchu Rodzin Nazaretańskich
12:30 w intencji parafian
16:00 + Jana Laskowskiego (pog. 8/8)
18:00 + Władysława, Genowefę i Edwarda Ignaczewskich
20:00 + Bernarda Kubika (pog. 3/5)