8:00 + r-ców i rodzeństwo Kuźniewskich
8:00 + r-ców Zofię i Józefa Sawickich, Helenę i Franciszka Jesionków
9:30 + Elżbietę Papierzyńską (21 greg.)
9:30 dziękczynna za dar życia i rozeznanie drogi życiowej oraz o Boże błog. dla Bartka
11:00 + Jana Graczykowskiego (pog.)
11:00 + Macieja Kamińskiego (pog.)
12:30 w intencji parafian
16:00 + męża Wiesława Kędzierskiego (9 r. śm.), r-ców Mariannę i Bolesława Szostek, Stanisława Kędzierskiego, braci Mieczysława i Ryszarda Szostek
18:00 + Tomasza Sarwińskiego (28 greg.)
20:00 + Marię Kędzierską (pog.)