00.00 Pasterka – w intencji Parafian
8.00 Za śp. Karola Krawca w 3 r. śm.
9.30 Za śp. Jadwigę i Zenona Sarneckich i ich Rodziców oraz Krystynę Cholewińską i jej Rodziców
11.00 Za śp. Adama Osmałek i zmarłych z rodziny Osmałek
12.30 Za śp. Eleonorę i Edmunda Grzelak oraz brata Edmunda Grzelak – chrzest: Lena Michalina
16.00 Za śp. Kazimierza Zarzyckiego /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Danutę Jakubowską w 1 r. śm.