8:00 + rodziców Danutę i Feliksa Piegatów, brata Andrzeja Piegata
8:00 + Matyldę Cichocką (greg.)
9:30 + Lecha Marka Maciejewskiego
9:30 + rodziców Margalskich, rodzeństwo Andrzeja, Bogdana, teścia Kazimierza Sobczyńskiego oraz Krystynę i Mariolę
11:00 + Irenę Kicińską, Adelę i Tadeusza Borek, Irenę i Pawła Kicińskich, Jolantę Pola, Wiesława Szypulskiego
11:00 + Edmunda i Eleonorę Grzelak
18:00 + Ewę Lucynę Graczyk (1 r.śm.), Czesława Graczyka, Eulalię, Albina i Zbigniewa Gozdanek