7:00 + Radosława Iwańskiego (pog.)
17:00 + zm. z r-ny Kaczorowskich, Okraszewskich i Kęsych
18:00 + r-ców Władysławę i Jana Grzelak, rodzeństwo Franciszkę, Henryka, Edwarda, Antoniego i Jerzego
18:00 + Lecha Kikolskiego (z ok. dnia Ojca), Zenona (z ok. imienin) i Mariannę Karaszewskich oraz r-ców Kikolskich