7:00 + Jana i Annę Majewskich
17:00 + Jana i Janinę Sobka
15:00 ślub
16:00 ślub
17:00 ślub
18:00 + Halinę i Mieczysława Tomowskich, Bogumiłę i Jana Turowskich
18:00 + Jana Marciniak i Longina Koćmierowskiego