7:00 + Jana Ircha (z ok. imienin)
7:00 + Jana Keklak (22 greg.)
17:00 + Jana i Danutę Żaglewskich (z ok. imienin)
17:00 + Jana i Annę Majewskich
18:00 + Aleksandrę Maliszewską (25 greg.)
18:00 + Janinę i Stefana Dorobek, Krzysztofa i Stefana Matyńka, dziadków Dorobek i Zalewskich
18:00 + r-ców Władysławę i Jana Grzelak, rodzeństwo Franciszkę, Henryka, Edwarda, Antoniego i Jerzego