7:00 + Marka Gawdzisa (pog.)
17:00 + Krzysztofa Jasińskiego (2 greg.)
18:00 + r-ców Marię i Stefana oraz brata Mirosława Nowocień
18:00 + Halinę Maszkiewicz (41 r. śm.)