7.00 Za śp. Ryszarda Kowalskiego w 5 r. śm.
17.00 Za śp. Pawła Kruszewskiego w 17 r. śm.
18.00 1) Za śp. Mariannę i Józefa Szwech
2) Za śp. Halinę Maszkiewicz w 37 r. śm.