7:00 + Janinę Sobka (pog.)
7:00 + Kazimierza Jasińskiego (pog.)
18:00 + Mariannę Knop (pog.)
18:00 + Jana Graczykowskiego (pog.)