7:00 + Andrzeja Kośnik (pp 2/6)
7:00 + Grażynę Annę Mikołajewską (pp)
18:00 + Dariusza Murawskiego (pp)
18:00 + Zefiryna, Leszka i Julię Chojnowskich
20:30 Różaniec i Apel Jasnogórski