8:00 + Kazimierza Strzeleckiego (pog.)
9:30 + Krystynę Szponar (20 greg.)
11:00 + Jana Keklak (30 greg.)
11:00 + Mariannę Sosnowską (pog.)
12:30 w intencji parafian
16:00 + Tadeusza Zdebko (3 greg.)
18:00 + Aleksandrę i Czesława Zapłatów
18:00 + Natalię i Jana Wiśniewskich, brata Ryszarda Wiśniewskiego