8.00 Za śp. Zygmunta Kosek w 10 r. śm.
9.30 Za śp. Siostrę Olę i Rodziców Elżbietę i Władysława Woźniak
11.00 W intencji Ojczyzny
11.00 w int. Jubilatów Anny i Jacka Miętkowskich z okazji 25 r. ślubu
18.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego