8.00 Za śp. Artura Bachmana w 1 r. śm.
9.30 Za śp. Rodziców Mariannę i Edwarda Sobczak i Teresę Sobczak
11.00 Za śp. Wiesława, Ryszarda i Andrzeja Nowak oraz Rodziców Ryfków
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Mariana, Małgorzatę i Sylwestra Rajewskich oraz Lucynę, Stanisława, Kamila i Zbigniewa Pytlak
18.00 Za śp. Ryszarda Wiśniewskiego w 2 r. śm.
20.00 Za śp. Zofię Grabarczyk /popog./