8.00 Wynagradzająca NSNMP z racji I soboty miesiąca
9.30 Za śp. Eugeniusza Kalinowskiego
11.00 Za śp. Wiesława, Ryszarda, Andrzeja Nowak i Rodziców Rybków
12.30 Za Parafian – Chrzest: Amelia
16.00 Za śp. Mariannę Sulińską w 5 r. śm. oraz Stanisława i Jana Sulińskich
18.00 Za śp. Adama i Henrykę Plewińskich